Hướng dẫn thanh toán bằng internet banking

Bước 1: Chọn ngân hàng => Đồng ý thanh toán

Bước 2: Nhập các thông tin tài khoản
  • Nhập vào trường tên đăng nhập
  • Nhập vào trường mật khẩu

Bước 3: Xác nhận thanh toán

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

Kết quả thanh toán sẽ được gửi ngược trở lại website wepay.vn ngay sau đó.

Nếu thẻ được chấp nhận và thanh toán thành công, WePay sẽ chuyển bạn về website bán hàng, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.

Nếu thẻ không được chấp nhận và thanh toán lỗi, WePay sẽ chuyển bạn về trang thanh toán từ Bước 1. Bạn có thể thanh toán lại, chọn phương thức thanh toán khác hoặc quay trở lại website bán hàng