Hướng dẫn nạp tiền vào Ví GoPay

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Ví. Trong giao diện quản trị tài khoản Ví Điện Tử, khách hàng chọn chức năng Nạp tiền

Bước 2: Nhập số tiền và chọn phương thức thanh toán

Bước 3: Click nút Đồng ý thanh toán

Bước 4: GoPay chuyển thông tin cho Ngân hàng phát hành và thực hiện các bước kiểm tra thông tin thẻ và khả năng thanh toán.
Bước 5: GoPay nhận được thông báo giao dịch thành công từ Ngân hàng và ghi nhận. GoPay thông báo kết quả giao dịch nạp tiền cho chủ tài khoản qua SMS đồng thời cộng số tiền nạp tương ứng vào Ví Điện Tử của khách hàng