Hướng dẫn thanh toán bằng thẻ ngân hàng

Bước 1: Bạn nhập thông tin thẻ gồm 16 số hoặc 19 số, không bao gồm dấu cách, dấu –

Đối với thẻ Visa/MasterCard/JCB:
 • Tên in trên thẻ: gõ không dấu
 • Ngày hết hạn
 • Mã bảo mật: nhập 3 số cuối mặt sau của thẻ
 • Nhấn Đồng ý và thanh toán để bắt đầu tiến hành thanh toán bằng thẻ Visa/MasterCard/JCB. Thông tin nhập yêu cầu chính xác và số dư tài khoản đủ thanh toán.

Đối với thẻ ATM: Bạn nhập thông tin thẻ bao gồm
 • Tên in trên thẻ: gõ không dấu
 • Ngày phát hành: Nhập đúng ngày và năm in trên thẻ, trong đó năm gồm 2 chữ số cuối
 • Số điện thoại đăng kí nhận OTP với bank
 • Nhấn Đồng ý và thanh toán để xác thực chủ thẻ.

 • Xác thực chủ thẻ bằng OTP: Bạn sẽ nhận được OTP qua SMS về số điện thoại di động đã đăng ký với Bank. Bạn nhập mã OTP để xác thực giao dịch

Bước 2: Nhận kết quả giao dịch
 • Kết quả thanh toán sẽ được gửi ngược trở lại website wepay.vn ngay sau đó.
 • Nếu thẻ được chấp nhận và thanh toán thành công, WePay sẽ chuyển bạn về website bán hàng, hệ thống sẽ tự động gửi Email thông báo cho bạn.
 • Nếu thẻ không được chấp nhận và thanh toán lỗi, WePay sẽ chuyển bạn về trang thanh toán từ Bước 1. Bạn có thể thanh toán lại, chọn phương thức thanh toán khác hoặc quay trở lại website bán hàng.